Vergunning nodig?

Veel gestelde vraag is: “Heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?” Gelukkig hoeft dat in heel veel gevallen in Nederland niet. Uitzonderingen zijn er bij monumenten en beschermde stadsgezichten. Het mooie Roermond heeft (helaas met het oog op de vergunning voor zonnepanelen)  nogal wat stadsgezicht (oa binnen de singels). Maar na een gesprek met de wethouder, is er toch meer mogelijk dan eerst gedacht, een positieve ontwikkeling! Binnen het beschermde stadsgezicht aan de achterkant van je huis mag je tóch vergunningsvrij panelen plaatsen!

Het verslag van deze bijeenkomst lees je hieronder:

“Woensdag 28 maart 2012 heeft de werkgroep energie (Eduard de Roode) samen met de milieufederatie(Jelle H Vegt)  een constructief gesprek gehad met de Wethouder IJff en zijn ambtenaren. Dit gesprek ging over vergunningen ten behoeve van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht en op monumenten.

Het volgende is besloten;

 

Beschermende status van het pand

De mogelijkheden zijn beschreven in de checklist,

https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/checken?init=true&clear-case=true#/home/Verplichtingen. De vraag waar het beschermd stadsgezicht ligt kan worden nagetrokken op  via de link  kan men controleren of een pand/perceel de beschermende status van Monument heeft.

Monumentenlijst van Roermond. Via de link naar het beschermd stadsgezicht kunt u controleren of uw huis in het beschermde stadsgezicht van Roermond ligt.

Proceduretijd

De proceduretijd is 8 weken, wanneer de aanvraag compleet en in orde is. Dat is een wettelijke maximumtermijn, waarvan niet kan worden afgeweken. Naar verwachting zullen er niet veel situaties zijn waarvoor een aanvraag moet worden gedaan. Voor dakvlakken die vanaf de openbare ruimte duidelijk in het zicht liggen zal geen toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen worden gegeven. Voor dakvlakken, die aan de achterzijde liggen is geen vergunning nodig, wanneer ze overigens voldoen aan de algemene eisen.

 

In de normale woonwijken geldt dat het plaatsen vergunningsvrij kan onder de volgende voorwaarden:

  • schuin dak, plaatsing binnen het dakvlak / in of op het dakvlak / met dezelfde hellingshoek als het dak
  • plat dak, plaatsing met een afstand tot de zijkant van het dak gelijk aan de maximale hoogte van het paneel /  indien er een losse installatie aanwezig is dient deze binnen in het gebouw te worden geplaatst

In het beschermd stads- of dorpsgezicht geldt aanvullend op boven vernoemde voorwaarden dat dit enkel vergunningsvrij mogelijk is op een achterdakvlak dat niet naar openbaar gebied is  gekeerd. Bij monumenten geldt dat aanvullend op boven vernoemde voorwaarden, het plaatsen van zonnepanelen “bouw”-vergunningsvrij kan indien het dak waarop de panelen worden geplaatst geen  beschreven monumentale waarde heeft. Daarnaast zal ten alle tijden een omgevingsvergunning voor het “wijzigen van een monument” de zgn. oude monumentenvergunning vereist zijn.  Daar waar het dak wel een monumentale beschreven waarde heeft, is dus een omgevingsvergunning voor zowel “bouwen” als “wijzigen monument” benodigd.

 

Voor dakvlakken die naar openbaar gebied zijn gekeerd (o.a. voorzijde) en liggen in het beschermd dorps- en stadsgezicht en/ of een monumentale status hebben, is een vergunning verplicht. Het verkrijgen van een vergunning is in deze gevallen moeilijk.

 


Legeskosten.

De legeskosten bedragen € 200,-.

Indien er een omgevingsvergunning benodigd is, dan zijn voor het onderdeel “bouwen” legeskosten verschuldigd. De exacte kosten (voor 2012) staan beschreven in de Legesverordening via de link:  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roermond/130959/130959_1.html en via de link:

http://www.roermond.nl/4/Roermond/(80309)-Omgevingsvergunning.html?highlight=leges

Aan een omgevingsvergunning voor het onderdeel “wijzigen monument” zijn geen legeskosten verbonden.

 

VOOR INFORMATIE, VRAGEN EN/OF VERDUIDELIJKING KAN MEN TERECHT AAN DE BOUWBALIE, ZONDER AFSPRAAK OP WERKDAGEN VAN 9:00 – 14:00.

Optie: Wat kan gemeente nog meer doen ter ondersteuning van het initiatief?

Resultaat: De heer IJff wil waar die zich voordoen bijzondere  gevallen wel apart bezien en nagaan of er bij problemen oplossingen gevonden kunnen worden.

Wanneer u vragen heeft of wanneer u het niet zeker weet of u een vergunning nodig heeft kunt u zich melden bij:

zon (at) transitiontownroermond.nl.

 

 

This entry was posted in blog, zonneenergie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply